Marketing48


Over dit project

Marketing48 is een initiafief van Dune reclameburea waar ik stage heb gelopen.
Op de website staan bedrijven die samenwerken met Dune, en regelmatig worden er evenementen georganiseerd om te netwerken met met deze bedrijven. In mijn stageperiode bij Partnerbedrijf Pebbler heb ik, met enige assistentie, het bouwen van deze website voor mijn rekening genomen.
Naast de desktopversie werd er ook een tabletversie gemaakt.

Realisatie datum Mei 2013
Categorie Webdesign
Klant Marketing48
Live website www.marketing48.nl